Stypendia

Nasi gimnazjaliści też z tego korzystają.

 

1. Stypendium socjalne:

Jednostka odpowiedzialna:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie, ul. Wolności 20, 62-590 Golina, tel. 63 249 36 27, email: zeas_golina@wp.pl

Stypendium szkolne informacja
Wniosek_stypendium
uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Druk_wniosek_wyprawka szkolna_niepełnosprawni