Świetlica szkolna

W naszej szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która czynna jest codziennie od 8.00 do 15.00, w piątek do 14.20.
Zajęcia w świetlicy są przewidziane dla uczniów dojeżdżających, oczekujących na rozpoczęcie zajęć, dla tych, którzy oczekują na zajęcia dodatkowe, a także dla tych, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii lub wdż. Czas w świetlicy szkolnej spędzają również klasy podczas zastępstw.

Uczniowie w czasie zajęć korzystają z gier planszowych, filmów DVD, mogą pod okiem opiekunów odrabiać lekcje lub uczestniczyć w zabawach integracyjnych.

W godz. 11.15 – 13.00 uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mogą zjeść smaczny obiad.

Opiekunowie świetlicy: p. Małgorzata Drukała i p. Andrzej Jurga