Dyrekcja

Dyrektor
mgr Jan Kasprzak

Dyrektor przyjmuje rodziców w poniedziałek
w godzinach od 10.00 do 13.00

– rozmowy,
– składanie propozycji i uwag dotyczących pracy szkoły

 

Zastępca dyrektora:
mgr Ewa Kasprzyk

Pani dyrektor przyjmuje rodziców w każdy piątek
w godzinach od 10.00 do 13.00

– rozmowy,
– składanie propozycji i uwag dotyczących pracy szkoły