Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

DORADCY  ZAWODOWY:

Jan Kasprzak
Andrzej Jurga

godziny pracy doradcy zawodowego:

środa
13:35 – 14:20
czwartek
14:00 – 12:20

Zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

ZASADY-REKRUTACJI-2017

zalacznik-nr-1-szkoly-ponadgimnazjalne
zalacznik-nr-2-branzowe-szkoly-i-st.-rozpoczynajace-nauke-we-wrzesniu
zarzadzenie-nr-110.1.35.2017-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-13-kwietnia-2017

INFORMATOR
1. Każdy uczeń klasy trzeciej w pierwszej kolejności powinien zapoznać się z tym informatorem, ofertą szkół.
2. Dalszym krokiem będzie wybór 3 szkół, z każdej szkoły można wybrać dowolną ilość klas (mogą być nawet wszystkie).
3. Ważne są również predyspozycje do wykonywania przyszłego zawodu  –  można spróbować rozwiązać jakiś test predyspozycji zawodowych (nawet z ciekawości), a jest ich w Internecie dosyć dużo.

DLA CIEKAWYCH ZAMIESZCZAM

Zawody przyszłości

„W jakich branżach powstaną nowe miejsca pracy?”; „W jakim kierunku się przekwalifikować aby znaleźć pracę?”; „Jaką wybrać szkołę, kierunek studiów aby być pewnym otrzymania pracy?” – to najczęściej zadawane pytania przez osoby poszukujące pracy, zamierzające zmienić swoje kwalifikacje czy też młodzież zamierzającą się kształcić. Z prognozy ekspertówz Międzynarodowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę działającego przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych wynika, że pracy nie powinno zabraknąć w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami, biznesem i informacją.Według tychże prognoz najwięcej miejsc pracy powstanie w takich dziedzinach jak:

 • Informatyka, telekomunikacja, Internet i technologie informatyczne
 • Ochrona środowiska (usługi na rzecz środowiska, produkcja urządzeń i materiałów, edukacja, konsultacje, promocja, współpraca międzynarodowa)
 • Biotechnologia
 • Eksploatacja morza i dna morskiego (eksploatacja surowców z dna morskiego, podwodnych źródeł ropy i gazu )
 • Obsługa procesów integracji regionalnej (specjaliści zajmujący się obsługą funduszy unijnych oraz zdobywaniem funduszy międzynarodowych na rozwój regionalny)
 • Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny
 • Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowej opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi
 • Kultura popularna i przemysł rozrywkowy (wszelkie usługi związane z zagospodarowaniem czasu wolnego)
 • Edukacja (specjaliści od szkoleń i kształcenia ustawicznego, od edukacji za pomocą Internetu)

Z prognoz tych wynika, że pracownicy będą potrzebni przede wszystkim w następujących zawodach:

 • Specjaliści i eksperci techniczni Internetu (np. projektant stron www, administrator systemów internetowych) – specjalizacja jest prowadzona na informatyce na niektórych uczelniach technicznych
 • Analitycy i inżynierowie tworzący oprogramowania (np. inżynier oprogramowania, inżynier bezpieczeństwa danych) – taka specjalizację można zdobyć studiując informatykę na politechnikach i niektórych uniwersytetach
 • Specjaliści i eksperci techniczni sieci komputerowych (np. specjalista sieci danych, analityk sieci komputerowych) – specjalizacja istnieje na wszystkich uczelniach prowadzących kierunek informatyka
 • Administratorzy sieci komputerowych – konieczne są studia z informatyki na uczelniach technicznych i niektórych uniwersytetach
 • Biotechnolog – ten kierunek prowadzony jest przez większość uniwersytetów, politechnik i uczelni rolniczych
 • Specjaliści klonowania – trzeba studiować biotechnologię
 • Ekspert, doradca ekologiczny – zawód można wykonywać po studiach na kierunku inżynieria środowiska lub ochrona środowiska
 • Inspektor ochrony środowiska – kierunki inżynieria środowiska i ochrona środowiska prowadzone są na wszystkich uniwersytetach oprócz Uniwersytetu Rzeszowskiego i na wszystkich politechnikach oprócz Politechniki Radomskiej
 • Inżynierowie i robotnicy oczyszczalni ścieków i monitoringu środowiska, przetwórstwa odpadów i spalarni śmieci oraz technologowie recyklingu – konieczna inżynieria środowiska lub ochrona środowiska na uczelniach technicznych
 • Bioinżynier genetyczny – specjalizacja na kierunku biotechnologia
 • Technolog zasobów morza – zbliżone specjalizacje prowadzi Uniwersytet Wrocławski, uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, AGH w Krakowie
 • Oficer unijny – osoba odpowiedzialna za zdobywanie dla samorządów unijnych funduszy na rozwój. Warto studiować ekonomię, prawo, administrację samorządową lub integrację europejską
 • Specjalista ubezpieczeń zdrowotnych – kierunek ubezpieczenia istnieje na uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Radomskiej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • Fizykoterapeuta – kierunek istnieje na akademiach medycznych, akademiach wychowania fizycznego, Uniwersytecie Rzeszowskim, Akademii Świętokrzyskiej
 • Psychoterapeuta – kierunek psychologia prowadzą prawie wszystkie uniwersytety
 • Pracownicy medyczni opieki domowej – kierunek pielęgniarstwo na akademiach medycznych
 • Broker informacji – osoba odpowiedzialna za koordynację i administrowanie systemów informacyjnych i odpowiedzialny za szkolenie pracowników
 • Specjalista ds. kultury firm – dba o integrację pracowników w firmie. Studia z socjologii, psychologii, zarządzania
 • Animator parków rozrywki – specjalista od zarządzania i marketingu instytucjami kultury; będzie informował o ofercie parku i promował działalność w obiektach parku. Studia z zarządzania i marketingu lub specjalizacja animator i menedżer kultury (np. na pedagogice)
 • Specjalista od przygotowań przemówień – zajęcia z tego zakresu prowadzone są na specjalizacji dziennikarstwo lub public relations na uniwersytetach i akademiach ekonomicznych
 • Broker dydaktyczny – wybiera dla klienta najbardziej odpowiednie oferty edukacyjne

Źródło: RZECZPOSPOLITA (AM)

Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę przewiduje, że do 2010 roku największym powodzeniem na rynku pracy będą się cieszyć następujące grupy zawodów:

 • kierownicy małych i średnich zakładów pracy
 • sprzedawcy i demonstratorzy
 • pracownicy ds. finansowych i statystycznych
 • specjaliści do spraw biznesu
 • pracownicy usług ochrony
 • architekci, inżynierowie
 • nauczyciele nauczania ponad elementarnego
 • pracownicy obsługi biurowej
 • robotnicy budowlani robót wykończeniowych
 • robotnicy budowlani robót stanu surowego
 • sekretarki
 • pracownicy obrotu pieniężnego
 • kierowcy pojazdów silnikowych
 • pracownicy do spraw finansowych i handlowych
 • pielęgniarki i położne
 • agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi
 • gońcy, bagażowi, portierzy
 • specjaliści nauk społecznych
 • pracownicy usług domowych i gastronomicznych
 • technicy, personel obsługi komputerów
 • mechanicy maszyn i urządzeń
 • opiekunki
 • malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane
 • specjaliści ochrony zdrowia

ŹRÓDŁO: (04.2010) http://www.qpracy.pl/Zawody_przyszlosci,,Zawodyprzyszlosci,e695612d0175bce422d011afefd61228.html

Agata Wojdyńska-Zellek