SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodnicząca – Agata Sieczkowska
Z – ca przewodniczącego – Dominika Gajda
Skarbnicy – Agnieszka Jóźwiak, Sandra Łukomska

Sekcja kulturalna:
Lucyna Stokowska
Olga Gradecka
Julia Grzesiak
Martyna Jarońska
Emila Kujawa
Amelia Nowak
Oliwia Nowak
Sandra Olszewska
Sekcja porządkowa:
Wojciech Antkowski
Krzysztof Budziński
Eryk Włodarczyk

Głównym celem działań Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie ogółu uczniów szkoły oraz szeroko pojęta współpraca uczniów z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Natomiast podstawowym zadaniem jest dbanie o prawidłową realizację podstawowych praw uczniów oraz organizowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej i charytatywnej na terenie naszego gimnazjum.

Opiekunowie: p. Daniel Kaczan
p. Renata Jędro – Kozioł
p. Bogumiła Kowalska

img_5492